Liên kết website

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước 10-04-2018

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Báo cáo đánh giá hiện trạng giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng xuyên biên giới tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".

Cục (CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng và hoàn thiện Báo cáo nói trên.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 10/4/2018 đến trước 17h ngày 24/4/2018 tại:

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

       Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

      Website: www.qlct.gov.vn

      Liên hệ:

      Chị Lê Thị Vân Anh - Phòng Bảo vệ người tiêu dùng

      Email: anhltv@moit.gov.vn

      Tel: 84-24- 38262551               Fax: 84-24-22205003           

       Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch

2. Đề xuất nghiên cứu

3. Chi phí tiến hành nghiên cứu

Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày