Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số15/CT-BCT
Tên văn bản Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số15/CT-BCT
Ngày ban hành 23/09/2015
Tập đính kèm Chi thi - clean.docx