Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 9754/KH-BCT
Tên văn bản Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 9754/KH-BCT
Ngày ban hành 21/09/2015
Tập đính kèm Ke hoach Ngay NTD - Final.doc