Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 22/2015/TTLT-BCT-BNV
Tên văn bản Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV của liên Bộ Công Thương và Bộ nội vụ ngày 30 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, huyện.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 22/2015/TTLT-BCT-BNV
Ngày ban hành 30/06/2015
Tập đính kèm Thong tu lien tich so22-2015-BCT-BNV.pdf