Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 10/2013/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 10/2013/TT-BCT
Ngày ban hành 30/05/2013
Tập đính kèm _TT10-2013-BCT (2).doc