Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 1035/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 1035/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/07/2015
Tập đính kèm 1035_QD-TTg_15227703.pdf