Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 02/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 02/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 13/01/2012
Tập đính kèm QD 02_2012_QD_TTG.doc