Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:.
Tên văn bản Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Bảo vệ người tiêu dùng.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu .
Tập đính kèm Huong dan cua LHQ ve bao ve nguoi tieu dung.zip