Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:95/2012/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 95/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2012
Tập đính kèm _ND95-2012-CP.pdf