Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:24/2014/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 24/2014/TT-BCT
Ngày ban hành 30/07/2014
Tập đính kèm _TT24-2014-BCT.pdf