Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:02/VBHN-BCT
Tên văn bản Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02/VBHN-BCT
Ngày ban hành 26/09/2015
Tập đính kèm 02.VBHN.BCTnew.pdf