Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:19/2005/TT-BTM
Tên văn bản Thông tư số 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/08/2005 về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. (Đã hết hiệu lực)
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 19/2005/TT-BTM
Ngày ban hành 24/08/2005
Tập đính kèm Thong Tu 19-2005.zip