Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:92/2005/QĐ-BTC
Tên văn bản Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/12/2005 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 92/2005/QĐ-BTC
Ngày ban hành 09/12/2005
Tập đính kèm Quyet Dinh 92.zip