Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:119/2011/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 119/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/09/2005
Tập đính kèm 119_2011_ND-CP_11215331 (1).pdf