Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:.
Tên văn bản Mẫu Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu .
Tập đính kèm QD ban hanh Mau don dang ky hop dong mau va dk gdich chung (signed).doc