Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:.
Tên văn bản Đơn khiếu nại và đơn hưởng miễn trừ dành cho tổ chức
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu .
Tập đính kèm Mau don MD1_MD2_MD3.doc