Báo cáo Tập trung kinh tế năm 2014  02-07-2015

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực tiễn hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam đã và đang phát triển và gia tăng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua cho thấy việc mua lại, sáp nhập doanh nghiệp vẫn là cách thức đầu tư hiệu quả nhất. Thị trường đã chứng kiến làn sóng mua bán sáp nhập các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, nhiều thương vụ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn, những thương vụ doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh thị trường Việt Nam và những vụ thâu tóm giá trị cao. Điều đó cho thấy tập trung kinh tế tại Việt Nam có nguy cơ tiềm ẩn những yếu tố hình thành các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, có thể gây ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh. Vì vậy, các hoạt động tập trung kinh tế cần được các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo thường niên 2014  02-04-2015

edf40wrjww2News:News_Intro
Với mục đích tổng hợp và ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2014 đồng thời để để xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh đã hoàn thiện “Báo cáo thường niên năm 2014” như một ấn phẩm được phát hành thường niên để các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp theo dõi và phối hợp hoạt động.

Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo thường niên 2013  08-04-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Với mục đích tổng hợp và ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2013 đồng thời để để xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã hoàn thiện “Báo cáo hoạt động năm 2013” như một ấn phẩm được phát hành thường niên để các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp theo dõi và phối hợp hoạt động.

Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2013  04-03-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh đã công bố báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế, gồm: ô tô tải, bột giặt, kính xây dựng, giấy, dầu thực vật, bảo hiểm nhân thọ, phân phối dược phẩm, vận tải biển, quảng cáo và truyền hình trả tiền, với mục đích đánh giá mức độ cạnh tranh và môi trường cạnh tranh trong 10 lĩnh vực trên.

Hội thảo “Công bố Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”  18-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại khách sạn Nikko (Hà Nội), Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”. Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ của chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí của DFID, 10 lĩnh vực của nền kinh tế được lựa chọn bao gồm: lĩnh vực sản xuất (ô tô tải, bột giặt, giấy, dầu thực vật, kính xây dựng) và lĩnh vực dịch vụ (phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền).

Báo cáo rà soát các quy định Luật cạnh tranh Việt Nam  15-10-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xuất bản Báo cáo rà soát Luật cạnh tranh Việt Nam với cả hai phiên bản đầy đủ và rút gọn.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày