Tập huấn “Kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực phân phối lưu thông” tại Hà Nội  12-05-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm tuyên truyền pháp luật Cạnh tranh đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện trao đổi, giao lưu với các chuyên gia về hoạt động tập trung kinh tế và mua bán sáp nhập, ngày 11 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức tập huấn “Kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực phân phối lưu thông”.

Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức tập huấn "Triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"  29-12-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức Tập huấn “Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Buổi tập huấn ghi nhận sự tham gia của các cơ quan Nhà nước ở Hà Nội như Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công Thương; các Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh phía Bắc và các cơ quan liên quan.

Khóa đào tạo Kỹ năng điều tra các vụ việc cạnh tranh  02-04-2015

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác kỹ thuật giữa Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương và Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản, trong hai ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng điều tra các vụ việc cạnh tranh.

Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Jica tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng điều tra tại Hà Nội  03-03-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã tổ chức Khóa đào tạo về kỹ năng điều tra cho các điều tra viên tại Hà Nội.

Khóa đào tạo “Kỹ năng điều tra các thảo thuận hạn chế cạnh tranh” tại Hải Phòng  17-01-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ ngày 06 – 08 tháng 01 năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và Cục Chống độc Quyền - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh” tại Hải Phòng. Khóa đào tạo nhằm mục đích tăng cường năng lực của các cán bộ làm việc trong lĩnh vực cạnh tranh của Việt Nam.

Khóa Đào Tạo " Các qui định về Luật chống bán phá giá, chống trợ cấp của Hoa Kỳ và những yêu cầu tuân thủ"  31-03-2008

edf40wrjww2News:News_Intro
Các chuyên gia của Vụ Quản lý nhập khẩu, DOC sẽ trình bày, giới thiệu tổng quan về quy trình và thủ tục xử lý các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Hoa Kỳ; Các khía cạnh cụ thể trong quá trình điều tra các vụ kiện trống bán phá giá và chống trợ cấp.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày