Rà soát văn bản mới có hiệu lực năm 2016 - Một số quy định quan trọng cần được lưu ý trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh  13-01-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong số những văn bản pháp luật mới sẽ có hiệu lực vào năm 2016, có một số quy định quan trọng cần được lưu ý trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh gồm:

Cơ quan cạnh tranh Philippines xây dựng Báo cáo đánh giá chính sách hoàn hủy vé trong ngành hàng không Philippines  23-10-2015

edf40wrjww2News:News_Intro
Tiếp theo Báo cáo đánh giá về việc Bán vé máy bay ra mắt vào tháng 3/2013, Cục cạnh tranh Philippines, với tư vấn của Cục hàng không dân sự (CAB), xây dựng Báo cáo đánh giá môi trường cạnh tranh ngành hàng không tại Philippines. Báo cáo nêu ra những vấn đề tồn đọng trong ngành liên quan đến người tiêu dùng, đưa ra khuyến nghị xử lý theo hướng tăng cường quyền và lợi ích người tiêu dùng qua đó góp phần thúc đẩy phát triển ngành hàng không tại Philippines.

Luật doanh nghiệp năm 2014 và những điểm cần lưu ý khi áp dụng Luật cạnh tranh  20-08-2015

edf40wrjww2News:News_Intro
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Bên cạnh việc kế thừa các quy định trước đây, Luật doanh nghiệp năm 2014 (sau đây gọi là Luật doanh nghiệp) cũng có nhiều nội dung quy định mới mang tính đột phá. Điều này sẽ ít nhiều tác động ảnh hưởng tới việc áp dụng Luật cạnh tranh nên cần phải được lưu ý.

Cần cân nhắc đối với tội vi phạm quy định về cạnh tranh trong dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi  27-04-2015

edf40wrjww2News:News_Intro
Dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi đã được Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo để trình Quốc hội và hiện nay đang được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Tại dự thảo, lần đầu tiên xuất hiện tội vi phạm quy định về cạnh tranh tại Điều 221.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày