Nhìn lại hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam năm 2010  25-07-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong hai, ba năm trở lại đây, bảo vệ người tiêu dùng đang là một vấn đề nghiêm trọng; thu hút sự quan tâm không chỉ của các cấp quản lý mà bản thân từng người dân cũng bắt đầu lo lắng tới các vấn đề tiêu dùng của mình. Sự lo lắng ấy không phải là không có lý khi thực tế cho thấy rất nhiều vấn đề tiêu dùng đang ngày ngày đe dọa tới quyền lợi, sức khỏe thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.

Một số vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng là trẻ em  25-07-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Trẻ em cấu thành một lực lượng đông đảo người tiêu dùng (NTD) các loại hàng hóa và dịch vụ trên thị trường. Trong số các thị trường phục vụ lực lượng NTD này, chúng ta có thể kể đến các loại hàng hóa, dịch vụ như đồ chơi, thức ăn nhanh, quần áo giày dép, và các loại hình vui chơi giải trí. Trẻ lớn có thể tự mua sắm hàng hóa dịch vụ bằng tiền tiết kiệm hoặc tiền kiếm được nhờ các công việc làm thêm. Ngoài ra, cha mẹ và người lớn cũng có thể nhờ trẻ em mua sắm một số hàng hóa, ví dụ các loại thực phẩm dùng cho bữa ăn gia đình. Kể cả trẻ nhỏ cũng có thể có tác động gián tiếp tới thị trường thông qua ảnh hưởng của chúng đối với cha mẹ và người lớn xung quanh.

Sơ kết cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2011  14-06-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 7 tháng 6 năm 2011, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 của các Bộ, ban, ngành Trung ương và Ban chỉ đạo các địa phương theo kết luận của Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Cuộc vận động.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày