Thị trường sữa trong nước nhìn từ góc độ giá cả  27-07-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Thời gian qua,biến động của kinh tế thế giới đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cầu hàng hóa, giá cả hàng hóa các mặt hàng trên thế giới và trong nước. Giá cả mặt hàng sữa trong nước cũng chịu tác động ảnh hưởng chung của thị trường và hiện nay giá mặt hàng sữa bột còn đứng ở mức cao.

Bán hàng đa cấp - cần những biện pháp điều chỉnh phù hợp  15-07-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Là một hoat động kinh doanh thương mại không còn mới mẻ ở các nước phát triển trên Thế giới, còn đối với thị trường Việt Nam mới chỉ biết đến hoạt động này trong khoảng 10 năm trở lại đây , tuy nhiên có những thời điểm hoạt động Bán hàng đa cấp (BHĐC) đã tạo nên những cơn sốt, trong đó có những cơn sốt từ hành vi kinh doanh bất chính.

Tăng trưởng tiêu dùng bia rượu tại thị trường Châu Á và triển vọng thị trường Việt Nam   23-06-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Thị trường bia rượu tại châu Á được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Ở Trung Quốc và Ấn Độ cũng như những thị trường nhỏ hơn ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Việt Nam, uống bia đang trở thành một thói quen phổ biến do thu nhập ngày càng tăng và giới trẻ đang có xu hướng thích không khí tiệc tùng.

Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt”- những lợi ích đối với người tiêu dùng và nền kinh tế  18-06-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Hưởng ứng chủ trương của bộ chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “ Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Hàng Việt Nam” phát động vào thàng 8 năm 2009”. Đây là một cuộc vận động nhằm phát huy tinh thần yêu nước , ý chí tự lực tự cường của Người dân Việt Nam và nhằm khuyến khích các nhà sản xuất Việt Nam làm ra nhiều hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

Phân tích các khía cạnh pháp lý của Luật bảo vệ người tiêu dùng ở Ấn Độ  11-06-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Ở Ấn Độ, Luật bảo vệ người tiêu dùng được thực thi vào năm 1986 nhằm hệ thống hóa các thủ tục pháp lý và luật pháp liên quan đến người tiêu dùng và được xem như là một trong những thành tựu nổi bật trong quá trình hệ thống hóa của Ấn Độ. Mục tiêu của Luật này là bảo vệ tốt hơn các quyền lợi của người tiêu dùng - bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi gây thiệt hại như hàng hóa và dịch vụ khuyết tật, các hành vi thương mại không lành mạnh cũng như các dịch vụ lừa dối hoặc không chính đáng.

Thực tiễn thực hiện các điều kiện thương mại chung và những vấn đề đặt ra để bảo vệ người tiêu dùng  22-05-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Để phù hợp với số lượng người tiêu dùng (NTD) ngày càng tăng cũng như tạo thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của mình, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có số lượng khách hàng lớn đã lựa chọn giải pháp chung là đưa ra các quy định, hợp đồng mẫu, điều kiện bán hàng áp dụng cho tất cả khách hàng của mình.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày