Tìm hiểu Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Bảo vệ quyền lợi NTD là một trong những nhiệm vụ của quản lý nhà nước và là trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Thực tiễn cho thấy, khi nền kinh tế thị trường càng phát triển, mức độ tự do hóa thương mại càng gia tăng thì càng nảy sinh nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến quyền lợi NTD.

Tìm hiểu quyền của người tiêu dùng theo pháp luật hiện hành  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Theo quy định tại Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi NTD, NTD được hiểu là “người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức” và có các quyền chính như sau:

Bảo vệ người tiêu dùng chính là bảo vệ lợi ích của chính doanh nghiệp  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và theo đó, nhu cầu tiêu dùng cũng như sở thích và thị hiếu ngày càng được mở rộng. Đăc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng giữ một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại cũng như thành công của mỗi doanh nghiệp. Trước tình trạng lạm phát cao của nền kinh tế như thời gian qua, các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào, chi phí nhân công, chi phí quản lý và vận chuyển tăng lên đáng kể,…

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội đưa vào chương trình chính thức trong chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII và được dự kiến thông qua vào năm 2010. Bên cạnh việc đảm bảo các quyền của người tiêu dùng như: quyền được thông tin, quyền được an toàn, quyền được khiếu nại, quyền được lựa chọn, quyền được lắng nghe…Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng quy định những trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tương ứng với các quyền đó của người tiêu dùng. Cụ thể như sau:

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi nguời tiêu dung nhìn từ góc độ pháp lý  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Bảo vệ người tiêu dùng hiên đang là vấn đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dân cũng như các tổ chức và doanh nghiệp. Vấn đề này cũng đã được pháp luật Việt Nam quy định trong nhiều văn bản và dưới đây là một số quy định liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng:

Tổng quan phát triển ngành thép thực trạng và triển vọng trong thời gian tới  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong những năm đầu thế kỷ 21, đặc biệt là từ năm 2001 đến 2005, ngành Thép đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Thực trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường gas và những kiến nghị từ góc độ người tiêu dùng  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Gas là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Do đó, hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối gas phải ý thức được trách nhiệm của mình là không dừng lại ở việc cung cấp đầy đủ, thuận tiện và giá cả hợp lý cho người tiêu dùng mà quan trọng hơn là phải đảm bảo an toàn tính mạng và quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày