Vai trò của Toà án trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

Như chúng ta đã biết, có nhiều cơ quan tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, với nhiều biện pháp xử lý khác nhau, trong đó có các biện pháp hành chính và biện pháp tư pháp. Trong các cơ quan đó, Tòa án giữ một vai trò và vị trí hết sức đặc biệt. Tòa án phải tuân theo một trình tự, thủ tục hết sức chặt chẽ, và nhân danh nhà nước để xử lý các hành vi vi phạm lợi ích của người tiêu dùng, quyết định của Tòa án có hiệu lực thi hành cao và bảo vệ được triệt để quyền lợi của người tiêu dùng. Theo pháp luật hiện hành, Tòa án có quyền áp dụng các chế tài dân sự và chế tài hình sự đúng như quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và tố tụng hình sự.
     Ở nước ta hiện nay, vẫn chưa có Toà án chuyên trách về bảo vệ người tiêu dùng. Toà án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc nếu có đơn khởi kiện của người tiêu dùng. Trình tự, thủ tục khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được áp dụng theo trình tự chung mà Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã quy định.  Các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng được xếp vào loại vụ kiện dân sự và có thể được giải quyết theo pháp luật hợp đồng hoặc pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà Bộ luật dân sự và các văn bản có liên quan đã quy định. Cụ thể các quyền này như sau:

Một là, quyền khởi kiện được quy định tại Điều 4 và Điều 161 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2006. Theo đó, người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi hoặc Hiệp hội tiêu dùng được ủy quyền, được phép tiến hành khởi kiện.

Hai là, thẩm quyền giải quyết vụ việc: các vụ kiện về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhìn chung đều thuộc thẩm quyền giải quyết tại Toà án nhân dân cấp huyện (thường là nơi cá nhân, doanh nghiệp bị kiện có trụ sở hoặc nơi cư trú).

Ba là, thủ tục khởi kiện: người tiêu dùng phải có đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ hợp pháp để chứng minh doanh nghiệp bị kiện đã có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và đưa ra một trong các quyết định sau: tiến hành thủ tục thụ lý vụ án; chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền; trả lại đơn kiện nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bốn là, nộp tạm ứng án phí và chi phí tố tụng khác: người tiêu dùng phải nộp tiền tạm ứng án phí khi tiến hành khởi kiện và phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định khi có yêu cầu giám định.

Năm là, Toà án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; trong đó có thể buộc bên bị kiện thu hồi sản phẩm nếu việc tiếp tục cho lưu thông hàng hoá đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là các loại thiệt hại không thể khắc phục được.

 Như vậy, hệ thống Toà án có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. Do đó, trong thời gian tới cần có các biện pháp để nâng cao vai trò của Toà án trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng và hiệu quả của công tác bảo vệ người tiêu dùng nói chung.

                                                                                                                                              (Nguồn: CCID – VCAD)

  • Tags:

Các tin khác

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày