Một số vấn đề về Quản lý Thực phẩm chức năng ở Việt Nam 09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Hiện nay, việc quản lý TPCN ở Việt Nam được dựa trên quan điểm của Hội nghị quốc tế: TPCN phải là thực phẩm, phải an toàn, không chấp nhận việc công bố khả năng chữa trị bệnh và công bố về TPCN phải trung thực, rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn. Từ năm 2000 đến 2004, Bộ Y tế đã lần lượt ban hành 3 văn bản thay thế nhau, gồm có: Thông tư số 17/2000/TT- BYT về “Hướng dẫn đăng ký các sản phẩm dưới dạng thuốc- thực phẩm”, Thông tư số 20/2001/TT- BYT “Hướng dẫn quản lý các sản phẩm thuốc- thực phẩm” và Thông tư số 08/2004/TT- BYT vê “Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng”.

edf40wrjww2News:News_Content

Những sản phẩm thực phẩm có bổ sung các chất dinh dưỡng (vitamin, muối khoáng và các hoạt tính sinh học) được nhà sản xuất công bố sản phẩm đó là TPCN; được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép lưu hành chứng nhận phù hợp với Pháp luật về thực phẩm; và có đủ các điều kiện sau thì được coi là TPCN.

Một là, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng phải có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho phép lưu hành xác nhận tính an toàn của sản phẩm đó.

Hai là, TPCN có chứa hoạt chất sinh học phải có báo cáo thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của sản phẩm hoặc có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước xác nhận về công dụng của sản phẩm đó.

Ba là, việc ghi nhãn TPCN phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về nhãn sản phẩm gồm có: nội dung hướng dẫn sử dụng, ghi chú bắt buộc đối với thực phẩm chứa hoạt chất sinh học và không được ghi chỉ định điều trị bất kỳ một bệnh cụ thể nào.

Bốn là, những sản phẩm có chứa vitamin và muối khoáng phải được Cục Vệ sinh thực phẩm phôi hợp với Cục quản lý Dược Việt Nam và Vụ Y học cổ truyền- Bộ Y tế xem xét phân loại và thống nhất quản lý.

Thực phẩm chức năng có đủ các điều kiện quy định trên được quản lý và thực hiện theo các quy định của pháp luật về thực phẩm. Các sản phẩm này phải được công bố tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế theo đúng quy định của pháp luật về thực phẩm trước khi lưu hành trên thị trường.

Việc thông tin, quảng cáo, ghi nhãn sản phẩm được coi là thực phẩm chức năng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về thông tin, quảng cáo, ghi nhãn và phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Một số quy định về xử phạt vi phạm quảng cáo được nêu ở Pháp lệnh quảng cáo, Nghi định số 31/2001- NĐ- CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin và Nghị định số 45/ NĐ- CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Việc tổ chức thực hiện quản lý thực phẩm chức năng được thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát quá trình thực hiện. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra và giám sát các đơn vị sản xuất, kinh doanh TPCN. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng có trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trên.

                                                                                                                                             (Nguồn: CCID – VCAD)

  • Tags:

Các tin khác

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày