Vụ việc Công ty TNHH Tân Hy Vọng bán hàng đa cấp bất chính 29-06-2013

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

Thời gian: Tháng 10-12/2008

Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Tân Hy Vọng

Hành vi: Thông tin sai lệch về sản phẩm và từ chối mua lại hàng hoá

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 140 triệu, Quyết định số 127/QĐ-QLCT ngày 31/12/2008
 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày