Vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Nhật Quang quảng cáo sai lệch 29-06-2013

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

Thời gian: Tháng 10-12/2008

Nội dung: Cục QLCT tự khởi xưởng điều tra

Hành vi: Quảng cáo sai lệch về tính năng, công dụng sản phẩm

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 40 triệu, Quyết định số 126/QĐ-QLCT ngày 31/12/2008

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày