TNHH SX-TM-DV Lê Linh 29-06-2013

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

Thời gian: Tháng 6-7/2008

Nội dung: Công ty Phan Thị khiếu nại một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH SX-TM-DV Lê Linh

Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, gây rối hoạt động kinh doanh và gây nhầm lẫn

Xử lý: Tham vấn tiền tố tụng

Kết quả: Trả lại hồ sơ xác minh, vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý của Cục.
 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày