Lễ ký MOU về hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại giữa Cục Quản lý cạnh tranh và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc 06-07-2016

Lễ ký MOU về hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại giữa Cục Quản lý cạnh tranh và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC), ngày 01 tháng 7 năm 2016 đã diễn ra Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại giữa hai cơ quan tại Hà Nội.

edf40wrjww2News:News_Content

Tham dự Lễ ký có Ông Jo Yung-tae, Trưởng Cơ quan điều tra thương mại của KTC và Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục QLCT và đại diện của hai cơ quan.

Việc ký Bản ghi nhớ sẽ hỗ trợ thiết lập cơ sở hợp tác song phương giữa hai cơ quan về các vấn đề liên quan đến việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Cục QLCT và KTC, đặc biệt là việc trao đổi thông tin và phối hợp điều tra trong lĩnh vực phòng vệ thương mại.  

Các nội dung hợp tác chính bao gồm:

-       Trao đổi, cập nhật thông tin, pháp luật về phòng vệ thương mại giữa hai nước;

-       Trao đổi thông tin về các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ do hai nước áp dụng;

-       Trao đổi quan điểm về việc phát triển và áp dụng thực tế các thông lệ và quy định quốc tế liên quan đến phòng vệ thương mại;

-       Hỗ trợ trong công tác đào tạo và tuyên truyền phổ biến về pháp luật phòng vệ thương mại tới cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

(Phòng HTQT)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày