Mời tham dự Khóa tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại người tiêu dùng và kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 15-10-2019

Mời tham dự Khóa tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại người tiêu dùng và kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong các chính sách quan trọng của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững. Tại Việt Nam, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các cơ quan (Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa phương), tổ chức liên quan (Hội Bảo vệ người tiêu dùng) từ cấp trung ương đến địa phương đều có trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong thời gian qua, cùng với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, các Sở Công Thương và Hội Bảo vệ người tiêu dùng toàn quốc và tại các địa phương cũng đã thể hiện vai trò của mình trong việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mặc dù vậy, hiệu quả đạt được còn hạn chế, cách thức tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng và kiểm soát hợp đồng theo mẫu còn chưa đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương và với cấp trung ương.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo cơ chế giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh, kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung một cách đồng bộ, thống nhất từ trung ương tới địa phương, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức “Khóa tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng và kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung” tại TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương và đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại các địa phương khu vực Nam Trung Bộ, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30-17h00 ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn Royal Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Chương trình chi tiết tải tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để Quý Sở, Hội khu vực Bắc Trung Bộ đăng ký tham dự.

Thông tin tham dự xin liên hệ Chị Trần Mai Hà (điện thoại 090.4949.299; email hatm@moit.gov.vn ) trước ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Trân trọng thông báo./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày