Thông báo về việc nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương 17-03-2020

Thông báo về việc nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Kể từ ngày 20/3/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiến hành nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử (Website).

     Kể từ ngày 20/3/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiến hành nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử (Website), giao diện Website mới sẽ được hoạt động trên mạng Internet thay thế giao diện Website cũ, tại địa chỉ truy cập: http://vcca.gov.vn (Website cũ sẽ được duy trì đến hết ngày 31/12/2020 trên địa chỉ http://phienbancu.vcca.gov.vn).

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương xin trân trọng thông báo./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày