Hỏi đáp

Nội dung

Danh sách câu hỏi

 • edf40wrjww2Question:Content
  Nếu với những ngành hàng bắt buộc phải đăng ký hợp đồng mẫu mà vẫn chưa thực hiện thì những hợp đồng đã ký trước đó có bị coi là vô hiệu hay không? Sẽ có những quy định nảo để xử lý những trường hợp này?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Án phí, lệ phí tòa án trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Nghĩa vụ chứng minh của người tiêu dùng và của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có được giải quyết tại tòa án không? Khi nào thì vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục đơn giản?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Khi nào thì trọng tài được sử dụng như một cách giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Khi nào thì thương lượng? Quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cụ thể là những gì?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có được giải quyết tại tòa án không? Khi nào thì vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục đơn giản?
  () -