Hỏi đáp

Nội dung

Danh sách câu hỏi

 • edf40wrjww2Question:Content
  Nghĩa vụ chứng minh của người tiêu dùng và của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có được giải quyết tại tòa án không? Khi nào thì vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục đơn giản?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Khi nào thì trọng tài được sử dụng như một cách giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Ai thực hiện hòa giải?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Hòa giải là gì? Nguyên tắc thực hiện hòa giải?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Thời hạn thương lượng? Người tiêu dùng có thể làm gì khi thời hạn đã hết mà kết quả thương lượng không đạt hoặc không được như người tiêu dùng mong muốn?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Khi nào thì thương lượng? Quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cụ thể là những gì?
  () -