Hỏi đáp

Nội dung

Danh sách câu hỏi

 • edf40wrjww2Question:Content
  Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thể được giải quyết bằng phương thức nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Trong giao dịch mua bán thường ngày, người tiêu dùng thường quan hệ với những cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh như những người buôn bán nhỏ ở các chợ, người bán hàng rong... Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Những hành vi cụ thể vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì bị xử lý như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì bị xử lý như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm gì trong bảo vệ thông tin của người tiêu dùng?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Tại sao phải quy định riêng một điều về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng?
  () -