Hỏi đáp

Nội dung

Danh sách câu hỏi

  • edf40wrjww2Question:Content
    Trường hợp một cty Cp ở Thành phố Hồ Chí Minh có giấy dăng ký bán hàng đa cấp do Sở Thương mại HCM cấp có chi nhánh ở Đà Nẵng. Chi nhánh Đà Nẵng lại thông báo bán hàng đa cấp ra một môt tỉnh khác. Xin hỏi chi nhánh đó có quyền thông báo bán hàng đa cấp ra tỉnh khac không?
    vô danh () -
  • edf40wrjww2Question:Content
    Hậu quả kinh tế, xã hội của lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trừơng ?
    vô danh () -