Liên kết website

Hỏi đáp

Bảo vệ người tiêu dùng

Câu hỏi

Nhập nội dung câu hỏi tại đây

Danh sách câu hỏi

 • edf40wrjww2Question:Content
  Những hành vi cụ thể vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì bị xử lý như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì bị xử lý như thế nào?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Tại sao phải quy định riêng một điều về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Có hành vi nào của bản thân người tiêu dùng và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bị Luật cấm không?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Còn những hành vi nào của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ bị cấm nữa không?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Ở nhiều nơi, có những người đến từng nhà, hoặc gửi thư điện tử quảng cáo về hàng hoá, dịch vụ của họ mà người tiêu dùng không mong muốn, hành vi như vậy có bị luật cấm không?
  () -
 • edf40wrjww2Question:Content
  Án phí, lệ phí tòa án trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như thế nào?
  () -
 • Nhập câu hỏi và các thông tin liên quan

  Họ và tên(*)
  Email (*)
  Số chứng minh thư
  Thường trú
  Số điện thoại
  Địa chỉ
  Chủ đề Bảo vệ người tiêu dùng
  Tiêu đề
  Nội dung
  Xác nhận (*)