Liên kết website

Thông báo về việc khôi phục hoạt động của tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng -1800.6838 27-06-2016

Thông báo về việc khôi phục hoạt động của tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng -1800.6838

edf40wrjww2News:News_Intro
Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để nâng cấp, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng - 1800.6838 của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương sẽ hoạt động bình thường từ thời điểm 10h30 ngày 27 tháng 6 năm 2016.

edf40wrjww2News:News_Content

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo để người tiêu dùng và các bên liên quan được biết.

Trân trọng.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày