Liên kết website

Thông báo về việc kết thúc chương trình thu hồi sản phẩm có khuyết tật để sửa chữa của Công ty Honda Việt Nam 28-11-2017

Thông báo về việc kết thúc chương trình thu hồi sản phẩm có khuyết tật để sửa chữa của Công ty Honda Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty Honda Việt Nam (Công ty Honda) thông báo về việc kết thúc Chương trình thu hồi sản phẩm có khuyết tật để sửa chữa, thay thế ông nối ba chạc của hệ thống làm mát động cơ trên một số xe ô tô Honda Civic 15TOP 2016, cụ thể như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

              1. Thời gian bắt đầu: 14 tháng 4 năm 2017

2. Thời gian kết thúc: 02 tháng 11 năm 2017

3. Nội dung: Thay thế ống nối ba chạc của hệ thống làm mát động cơ trên một số xe ô tô Honda Civic 15TOP 2016

4. Số lượng sản phẩm thuộc chương trình: 100% (300/300) các xe ô tô thuộc Chương trình đã được Công ty Honda tiến hành thay thế (danh sách kèm theo).

Thực hiên vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD xin thông báo đến người tiêu dùng, các cơ quan báo chí, truyền thông về chương trình nêu trên.

Trong trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ về chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể liên hệ với Cục CT&BVNTD theo số điện thoại miễn phí toàn quốc 1800. 6838.

             Xin trân trọng thông báo./.

 

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày