Liên kết website

Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 35/2015/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 35/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/08/2015
Tập đính kèm QD35_2015_TTg.PDF