Liên kết website

Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:số 59/2010
Tên văn bản Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 59/2010
Ngày ban hành 17/11/2010
Tập đính kèm Luat bvntd 2010.pdf