Liên kết website

Hướng dẫn khiếu nại

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content

            Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tại Phòng bảo vệ người tiêu dùng

            Người tiêu dùng gửi bộ hồ sơ khiếu nại lên tổ chức hòa giải, cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ, nếu bộ hồ sơ hợp lệ tổ chức hòa giải sẽ tiến hành giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ cán bộ tiếp nhận gửi lại người tiêu dùng yêu cầu bổ sung hồ sơ, người tiêu dùng có nghĩa vụ hoàn thiện hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của tổ chức hòa giải.

            Khi người tiêu dùng phát hiện quyền lợi của mình bị vi phạm, người tiêu dùng có thể thực hiện một trong các phương thức sau để bảo vệ quyền lợi của mình:

        1.      Thương lượng

        2.      Hòa giải

        3.      Trọng tài

        4.      Tòa án

 

Các cách gửi khiếu nại

             1. Gửi khiếu nại qua bưu điện: đề nghị gửi tới địa chỉ:

             Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

             Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

             Tel: 04 22205022 ; Fax: 04. 22205003

 

2. Gửi khiếu nại qua email:

 Đề nghị gửi tới địa chỉ vcca@moit.gov.vn

 Mẫu đơn khiếu nại (Đơn yêu cầu)  

 3. Gửi khiếu nại trực tuyến: hiện tại website đang trong quá trình hoàn thiện