Liên kết website

ACCP ra mắt Sách về Luật và các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Asean.  29-05-2019

Ủy ban ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) đã phát hành Sách về Luật và các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Asean.

Lưu ý đối với người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành hàng hóa  20-05-2019

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận một số thông tin về trách nhiệm bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Căn cứ quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, người tiêu dùng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  11-04-2019

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương dự kiến sẽ xây dựng "Báo cáo Tổng kết 09 năm (2011-2019) thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".

Lễ phát động ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019  15-03-2019

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 tại Công viên Lưu Hữu Phước, Thành phố Cần Thơ.

Triển khai kế hoạch tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn.  09-11-2018

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật số 59/2010/QH12, sau đây gọi là Luật) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước  10-04-2018

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Báo cáo đánh giá hiện trạng giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng xuyên biên giới tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".

Thông báo về vụ việc “Apple làm chậm iPhone thế hệ cũ” (tiếp theo)  03-04-2018

Tiếp theo Thông báo ngày 20 tháng 01 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã tiến hành làm việc với các bên có liên quan nhằm làm rõ thông tin về vụ việc “Apple làm chậm iPhone thế hệ cũ”.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày