Liên kết website

Dịch vụ công trực tuyến đối với việc đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung  01-12-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) trân trọng giới thiệu và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ theo hình thức dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://moitsw.dvctt.gov.vn/cucct/dkhstn/kshdm?serviceId=7#

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động để nâng cấp Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838  24-11-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm nâng hiệu quả hoạt động của Hệ thống Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng (Calling Centre – 1800 6838), từ ngày 24 tháng 11 năm 2017, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương sẽ tổ chức nâng cấp các cấu phần của Hệ thống. Do đó, trong thời gian này, đường dây nóng 1800.6838 sẽ không có tín hiệu.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày