Liên kết website

Mạng lưới các Trung tâm xử lý khiếu nại xuyên quốc gia Châu Âu cho người tiêu dùng  26-06-2008

edf40wrjww2News:News_Intro
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, người tiêu dùng tại bất kỳ quốc gia nào cũng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch mua bán các hàng hoá, dịch vụ tại các quốc gia khác thông qua mạng internet như: đặt phòng khách sạn qua mạng, mua vé máy bay qua mạng, online shopping…

Họp báo kỷ niệm Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3  20-03-2007

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 15/3/2007, tại trụ sở Bộ Thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức buổi toạ đàm với các cơ quan báo chí trong nước nhằm kỷ niệm Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới và thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Cục trong thời gian tới.

Họp báo kỷ niệm Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3  20-03-2007

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 15/3/2007, tại trụ sở Bộ Thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức buổi toạ đàm với các cơ quan báo chí trong nước nhằm kỷ niệm Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới và thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Cục trong thời gian tới.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày