Liên kết website

Những vụ việc khiếu nại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng điển hình - Tháng 5 năm 2016  14-06-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong tháng 5 năm 2016, bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng qua Tổng đài 1800-6838, Cục Quản lý cạnh tranh đã nhận được 20 đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng qua các phương thức khác nhau như gửi qua bưu điện, qua trang web bảo vệ người tiêu dùng và gửi qua email. Trong đó, có một số vụ việc đáng chú ý như sau:

Những vụ việc khiếu nại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng điển hình - Tháng 4 năm 2016  20-05-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong tháng 4 năm 2016, bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng qua Tổng đài 18006838, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) đã nhận được 21 đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng qua các phương thức khác như trực tiếp, gửi qua bưu điện, qua trang web bảo vệ người tiêu dùng và gửi qua email. Trong đó, có một số vụ việc đáng chú ý như sau:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày