Liên kết website

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam  04-06-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 13 tháng 05 năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) đã ký Bản cam kết về bảo về quyền lợi người tiêu dùng với 08 Doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử  01-12-2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Thời gian gần đây, liên tiếp hai vụ việc người tiêu dùng bị mất số điện thoại và sau đó tài khoản ngân hàng bị lấy cắp số tiền lên đến hàng chục triệu đồng đã làm dấy lên lo ngại cho người tiêu dùng về vấn đề sử dụng các phương thức điện tử trong giao dịch tài chính, thương mại hàng ngày. Mặc dù sau đó các cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân vụ việc là do lỗi của nhân viên công ty viễn thông trong quá trình cấp phát số điện thoại nhưng những lỗ hổng để lại trong vụ việc này đang đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT).

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính tại Ai Len  15-11-2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Tại Ai Len, nếu một người mở một tài khoản hoặc có một khoản vay với tổ chức tài chính thì người đó được coi là người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính và sẽ có các quyền nhất định. Giống như các lĩnh vực tiêu dùng khác, quyền của người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính phụ thuộc vào hợp đồng giữa người tiêu dùng với các tổ chức tài chính. Các hợp đồng này được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật và theo quy định của Các quy định của Cộng đồng Châu Âu (Các điều khoản không lành mạnh trong hợp đồng tiêu dùng) (European Communities (Unfair Terms in Consumer Contracts) Regulations) ban hành năm 1995 và sửa đổi năm 2000, bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng vi phạm các Quy định này đều bị coi là vô hiệu lực.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày