Liên kết website

Các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng chương trình “Doanh nghiệp Hành động vì Người tiêu dùng 2017”  28-03-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Chương trình “Doanh nghiệp Hành động vì Người tiêu dùng 2017” do Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đã và đang nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc.

Cập nhật Danh sách Doanh nghiệp tham gia chương trình “Doanh nghiệp Hành động vì Người tiêu dùng 2017”  27-03-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Bộ Công Thương đang triển khai Chương trình “Doanh nghiệp Hành động vì Người tiêu dùng 2017”. Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan bảo trợ cho chương trình. Cục Quản lý cạnh tranh là đơn vị chủ trì tổ chức, giám sát và thực hiện chương trình.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày